Eltia nyní součástí Averna

Produkty a služby

HOUSING LINKA NA KOMPLETACI DVEŘNÍCH A PALUBNÍCH LIŠT

Poloautomatická kompletační linka sloužící k montáži podsvětlených lišt, které se montují do interieru vozidel. Tyto lišty se montují do dveří řidiče, dále pak do palubní desky a dveří spolujezdce. Linka je tvořená z 5 stanic, kde tři stanice obsluhuje operátor a dvě stanice jsou plně automatické. Propojení stanic je zajišteno paletovým dopravníkem. V případě řešení automatických stanic jsme zvolili robota Staubli, který s pomocí kamerového systému kompletuje a zároveň kontroluje celou sestavu.


Více informací

KARUSEL NA LASEROVÁNÍ SYMBOLŮ A LEPENÍ FOLIE

Tento karusel je určen pro kompletaci lišt a folií. Hlavním účelem stroje je vypálení symbolů na lištu, které jsou vidět na palubní desce. Dále pak nalepení folie s led diodami se stejnými symboly. Symboly na liště a na led pásce musí být nalepeny v toleranci +/- 0.01mm. Vše je kontrolováno kamerovým systémem.


Více informací

KLIPOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
​​​​​​​
sTŘEDOVÝCH PANELŮ

Poloautomatické zařízení, které se skládá z dvoupozicového karuselu, kde na první pozici operátor založí plastový díl do tvarového lůžka a následně potvrdí tlačítkem start. Poté se plastový díl otočí do druhé pozice, kde z vibračního zásobníku, přes vibrační lištu robot automaticky nabere požadovaný počet klipů a automaticky je naklipuje do plastového dílu.

Více informací

Montážní stanice pro kompletaci jednotlivých podsestav klimatizací

Tyto montážní stanice slouží pro montáž jednotlivých podsestav klimatizací. Každá stanice je schopná montovat několik typů a variant výrobků. Volba daného typu, varianty a následná kontrola použitých správných komponent je řešena pomocí čteček čárových kódů. Na začátku procesu je načten tzv. balící kód, stanice se automaticky přenastaví na požadovaný typ a pomocí čtečky se kontrolují všechny další vstupní komponenty.


Více informací

manipulátor kobercové plstě PRO STROPNÍ PANELY

Tento manipulátor je tvořen robotem Yaskawa, který je vybaven gripperem s kleštinami a je schopen ve velké rychlosti odebírat a následně skládat kobercové plstě do připravených boxů. Na této lince je velká variabilita rozměrů výrobku, stačí pouze vybrat z databáze požadovaný typ a zařízení automaticky pracuje dle zvolené receptury.Více informací

měřící stanice Kontroly rovinnosti volantu

Tato stanice slouží pro měření rovinnosti odlitků volantu. Operátor založí volant do tvarového lůžka. Po potvrzení tlačítkem se volant přesune do stanice, kde si ho robot přebere, uloží ho do broušeného lůžka a pomocí měřícího hrotu zahájí měření. Dle požadavků zákazníka měříme na sedmnácti definovaných bodech v toleranci  +/- 0.02 mm.


Více informací

šroubovací stanice pro montáž tlumiče vibrací

Tato stanice slouží k montáži tlumičů vibrací. Operátor založí požadované komponenty do tvarových lůžek. Kamera zkontroluje jejich přítomnost a orientaci. Poté povolí operátorovi pomocí dvojitého vřetene najednou zašroubovat dva šrouby v hlavním spoji.


Více informací

robotický gripper pro manipulaci s autoskly

Na stávající linku vyrábíme již několikátou řadu gripperu, který je osazen automatickou kontaktovací hlavou. To znamená, že v případě změny typu výroby si robot umí automaticky vyměnit gripper, aniž by musela jakkoliv zasahovat obsluha nebo údžba. Takto umíme kontaktovat jak elektrické, tak i pneumatické komponenty použité na daném gripperu. 


Více informací